Velkommen til Nem-Reg.dk

Scan udstyrets QR kode og registrerer lånet - nemt og enkelt

Nem-Reg gør den enkelt at udlåne og registrerer udstyr, maskiner og redskaber.

Når du registrerer dit lån i systemet, så accepterer du samtidigt at du erstatter eventuel tilbehør/dele der mangler når udstyret afleveres igen.

Ved afleveringen kontrollerer underviseren at alt tilbehør og dele er tilstede, før du må registrerer afleveringen i systemet.