BETINGELSER FOR LÅN

du skal accepterer følgende betingelser for at kunne låne udstyr og redskaber.

Om lån af udstyr

Du må gerne låne udstyr og maskiner i køkkenet når du arbejder med dine retter, emner og projekter.

Du må ikke benytte udstyr/maskiner som du ikke har fået anvisning/instruktion i at benytte – VIGTIGT!!!

Det er i alles interesse at udstyret virker som det skal og at alle dele der skal bruges er der.

Derfor er det vigtigt at du tjekker udstyret når du låner der og tjekker det igen når du afleverer det igen.

Udstyret skal afleveres rengjort og med alle tilhørende dele, før du kan registrere afleveringen.

Hvis du overtager udstyret fra en anden elev, så skal du tjekke den forrige låner ud og tjek dig selv ind som ny låner af udstyret. Ansvaret for at alt tilbehør er til stede, er nu dit.

Tjek udstyret

Noter om der mangler noget inden du starter brugen af udstyret – specielt vores værktøjskasser

skal du kontrollere nøje inden du låner den – og giv besked hvis der mangler noget.

Du må kun anvende det lånte udstyr til det det er beregnet, eksperimenter ikke med udstyret eller belast det ikke unødvendigt.

Skulle udstyret være defekt, så kontakt straks en underviser.

Defekt udstyr må ikke anvendes i køkkenet og skal afleveres til reparation, sæt en seddel på med ordet ”Defekt” og giv underviseren besked.

Tag dine forholdsregler hvis det er udstyr/maskiner der er tilsluttet el. 
- Træk stikket ud når udstyret rengøres eller flyttes.

- Sluk for udstyret når du ikke bruger det.

- Gå ikke fra udstyr maskiner der er i drift, sluk det kortvarigt hvis du skal lave andet eller hente noget.

- Rengør elektrisk udstyr med opvredet klud og tør efter med desinficerings serviet.

- Dele til elektrisk udstyr ikke vaskes i opvaskemaskinen, men vaskes op i hånden, tørres og desinficeres. 

Udstyret må ikke fjernes fra køkkenet eller lånes med hjem.

Låner du en Ipad, så sørg for at du låner oplader og ledning med – og skal selvfølgelig med retur igen. 

Erstatning

Ødelægges udstyret med forsæt eller har du bevidst belastet udstyret/maskinen, så har du erstatningspligt og skal betale for eventuel reparation af udstyret. 

Udstyr der er defekt eller går i stykker under almindelig brug, skal du ikke erstatte det, blot meddele 
underviseren at udstyret er defekt og stille det til side/reparation.

Ødelægges udstyret fordi du har benyttet det, uden af have fået instruktion i hvordan det benyttes og rengøres, så har du erstatningspligt og skal betale for en eventuel reparation af udstyret.

Mangler der udstyr fra en af værktøjskasserne, efter at du har benyttet den, så er du erstatningspligtig i forhold til det udstyr der mangler. Derfor er det vigtigt at du tjekke indholdet før du låner den.